Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Zabıt Katibi, İcra Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli, Şoför, Aşçı, İnfaz ve Koruma Memuru, Teknisyen Sözlü Sınavlarına İlişkin Duyuru

  D U Y U R U

  T.C.

  KIRKLARELİ

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  Adalet Bakanlığı tarafından komisyonumuza verilen sınav izni doğrultusunda 09/06/2023 tarihlerinde yapılan sözleşmeli zabıt kâtibi uygulama sınav sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

  20 ZABIT KATİBİ istihdamı için sözleşmeli zabıt kâtipliği uygulama sınavına giren adaylardan 90 kelime ve üzeri yazan 41 aday sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır.

  2 İCRA KATİBİ istihdamı için sözleşmeli icra zabıt kâtipliği uygulama sınavına giren adaylardan 90 kelime ve üzeri yazan 6 aday sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır.

  10 İNFAZ VE KORUMA MEMURU istihdamı için ilgili KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlanarak yapılan sıralama sonucu boy ve kilo ölçümünde başarılı olarak, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların tespiti yapılmıştır.

  5 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ istihdamı için ilgili KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlanarak yapılan sıralama sonucu boy ve kilo ölçümünde başarılı olarak, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların tespiti yapılmıştır.

  14 MÜBAŞİR istihdamı için ilgili KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlanarak yapılan sıralama sonucu, sözlü sınava katılmaya hak kazanan (istihdam izni verilen sayının 3 katını geçmeyecek sayıda) 42 aday sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır.

  3 HİZMETLİ istihdamı için ilgili KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlanarak yapılan sıralama sonucu, sözlü sınava katılmaya hak kazanan (istihdam izni verilen sayının 3 katını geçmeyecek sayıda) adayların tespiti yapılmıştır.

  2 Adet ŞOFÖR istihdamı için yapılan başvurular arasında KPSS ve ehliyet şartını taşıyan aday bulunmamaktadır.

  1 Adet TEKNİSYEN istihdamı için yapılan başvurular arasında KPSS ve belge şartını taşıyan aday bulunmamaktadır.

  2 Adet AŞÇI istihdamı için yapılan başvurular arasında KPSS ve belge şartını taşıyan aday bulunmamaktadır.

  ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA GELİRKEN YANLARINDA 3 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF GETİRMELERİ,

  Kırklareli Adliyesi Resmi İnternet Sitesinden yayımlanan duyuruların tebliğ niteliğinde olduğu, sınava katılacaklar veya başvurusu red edilenlere ilişkin adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı ve mutat iletişim araçları ile sınava ilişkin bilgi verilmeyeceği,

  Sözleşmeli Mübaşirlik, Sözleşmeli İcra Katibi, Sözleşmeli Hizmetli ve Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi sözlü sınavlarının 19/06/2023 Saat 09:00’dan itibaren,

  Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu sözlü sınavlarının 19/06/2023 Saat 14:00’dan itibaren Kırklareli Adliyesinde yapılacağı, bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu,

  TEBLİĞ YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 15/06/2023

   

   

  Adres

  Bademlik Mah. Eriklice Yolu Merkez/KIRKLARELİ

  Telefon

  Alan Kodu:(0288) 214 19 54 -214 77 15 - 212 38 10 - 212 74 82 - 214 30 60 - 214 74 83 - 212 70 07 - 212 19 16 - 214 64 04(icra)

  0288 214 30 59 - 0288 212 06 90(İnfaz) - 0288 212 64 05(icra)

  E-Posta

  kirklarelicbsisaretadalet.gov.tr