Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Koruma Güvenlik Görevlisi Aday Tespit Listesi

  T.C

  KIRKLARELİ

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2022 tarihli ilanı doğrultusunda komisyonumuzca yapılacak olan; 20 adet sözleşmeli zabıt kâtibi istihdamı için (başvurusu reddedilenler hariç tutulup) ilgili KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlanarak yapılan sıralama sonucu, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan (istihdam izni verilen sayının 20 katını geçmeyecek sayıda) adayın tespiti yapılmıştır. (Halil İbrahim DEMİR’in sertifika şartını taşımaması, Mine Katla ve Cansel BEDLEK'in mükerrer başvuruda bulunmaları, Fatma DÖNMEZ’in yaş şartını taşımaması nedeni ile uygulama sınavına başvuruları Komisyonumuzun 01.06.2023 tarih ve 2023/208 sayılı kararı ile red edilmiştir.)

  5 Adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi için (başvurusu reddedilenler hariç tutulup) ilgili KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlanarak yapılan sıralama sonucu, boy kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adayların tespiti yapılmıştır. (Engin ARSLAN’ın yaş şartını taşımaması nedeni ile başvurusu Komisyonumuzun 01.06.2023 tarih ve 2023/208 sayılı kararı ile red edilmiştir.)

  Zabıt Katipliği Uygulama Sınavı 09.06.2023 tarihinde Saat 09:30 da Kırklareli Adliyesinde yapılacaktır.

  Koruma ve Güvenlik Görevlisi Boy Kilo Ölçümü 05.06.2023 tarihinde Saat 09:00 da Kırklareli Adliyesinde yapılacaktır.

  Kırklareli Adliyesi Resmi İnternet Sitesinden yayımlanan duyuruların tebliğ niteliğinde olduğu, sınava katılacak ve başvurusu kabul edilmeyen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı ve mutat iletişim araçları ile sınava ilişkin bilgi verilmeyeceği, adayların uygulama sınavı ve boy-kilo ölçümüne gelirken yanlarında kimlik belgelerini bulundurmaları ve belirtilen saatten yarım saat önce Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı bahçesinde hazır bulunmaları hususu; Başvuru sahiplerine ilanen tebliğ olunur.01/06/2023

   

  - Sözlemeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavı Aday Tespit Listesi

  - Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Boy-Kilo Ölçüm Aday Tespit Listesi 

  Adres

  Bademlik Mah. Eriklice Yolu Merkez/KIRKLARELİ

  Telefon

  Alan Kodu:(0288) 214 19 54 -214 77 15 - 212 38 10 - 212 74 82 - 214 30 60 - 214 74 83 - 212 70 07 - 212 19 16 - 214 64 04(icra)

  0288 214 30 59 - 0288 212 06 90(İnfaz) - 0288 212 64 05(icra)

  E-Posta

  kirklarelicbsisaretadalet.gov.tr