Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli İcra Katipliği Sözlü Sınav Sonucu

  T.C.
  KIRKLARELİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  Adalet Bakanlığı İcra İşleri Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel alımları ilanı gereğince, Vize ve Pınarhisar adliyeleri sözleşmeli icra katibi personel alımlarında,

  Sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil olarak kazanan adayların,

  1. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti ve 2022  KPSS sınav sonuç belgesi,
  2. İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
  3. Kimlik Fotokopisi,
  4. Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),
  5. Mal bildirimi (EK-2),
  6. Eş Durumu dilekçesi (EK-3),
  7. Sağlıkla ilgili beyan (EK-4),
  8. Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)
  9. Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)
  10. Bilgisayar kursu sertifikası veya Bilgisayar dersini görüp başarılı olduğuna ilişkin belgenin aslı
  11. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

   

  İstenilen belgelerin, 24/08/2023 günü mesai bitimine kadar Kırklareli Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat teslim edilmesi veya 24/08/2023 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

  İlanen Duyurulur. 09/08/2023 

  “Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.”

  EK :

  1- Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı Mecburu hizmeti bulunmadığına dair dilekçe,
  2- Mal Bildirimi Formu,
  3- Eş Durumu dilekçesi
  4- Sağlıkla ilgili beyan
  5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

   

  SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

  Adres

  Bademlik Mah. Eriklice Yolu Merkez/KIRKLARELİ

  Telefon

  Alan Kodu:(0288) 214 19 54 -214 77 15 - 212 38 10 - 212 74 82 - 214 30 60 - 214 74 83 - 212 70 07 - 212 19 16 - 214 64 04(icra)

  0288 214 30 59 - 0288 212 06 90(İnfaz) - 0288 212 64 05(icra)

  E-Posta

  kirklarelicbsisaretadalet.gov.tr