Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üye Başvuru İlanı

  İ     L     A     N

  KIRKLARELİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

     ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

   

                      4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununun değişik 2.maddesinin ikinci fıkrası gereğince yargı çevremize bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda 4 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 asil  ve 3 yedek üye seçimi yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                      

                              İzleme Kurulu Üyelerinde aranılan nitelikler;

                              İzleme Kurullarına Başkan ve üye seçilebilmek için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda aranan genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır.

                           a) 35 yaşını doldurmuş olmak,

                           b)Tıp, Eczacılık, Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Eğitim Bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık Yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak Kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak,

                           c)Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak,

                           d)Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak.

                        İZLEME KURULUNA SEÇİLEMEYECEK OLANLAR.

  1-Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar.
  2-Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler.
  3-Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar.

   

  İstenecek belgeler:

  1-Dilekçe
  2-Öğrenim belgesi(Fotokopisi)
  3-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  4-Her hangi bir siyasi partinin merkez,il veya ilçe teşkilatlarında
  görevli bulunmadığına beyanı.
  5-Sabıka kaydı.
  6-Mesleği ile ilgili 10 yıl görev yaptığına dair belge.
  7-İzleme kuruluna seçilmeyecek olanlar bölümünde belirtilen şartlardan
  hiç birinin kendisinde bulunmadığını belirtir beyanı.

   

                    Başvuru yeri ve süresi:

                         Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeliğine başvuruda bulunmak isteyenler başvurularını Kırklareli Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı  Bürosuna 22 Eylül-12 Ekim 2020 tarihleri arasında  istenecek belgelerle birlikte teslim edebileceklerdir. İlan olunur. 22/09/2020

                 

                                                            Vahdet YELTEPE 40213

                                           Adalet Komisyonu Başkanı

  Adres

  Bademlik Mah. Eriklice Yolu Merkez/KIRKLARELİ

  Telefon

  Alan Kodu:(0288) 214 19 54 -214 77 15 - 212 38 10 - 212 74 82 - 214 30 60 - 214 74 83 - 212 70 07 - 212 19 16 - 214 64 04(icra)

  0288 214 30 59 - 0288 212 06 90(İnfaz) - 0288 212 64 05(icra)

  E-Posta

  kirklarelicbsisaretadalet.gov.tr

  © 2020 KIRKLARELİ ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 289 - Toplam : 189835 kişi ziyaret etmiştir.